Harfové duo

Již několikrát jsme podpořily svým koncertem Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici. Foto srpen 2016

Harfa *  Markéta  Doubravská
Soprán *  Věra  Poláchová  Kavanová
 
 
 
Spojení dvou ženských atributů jakými jsou ženský hlas a tóny královské harfy nabízí hudební přednes žánrově bohatého repertoáru v jeho "nejněžnější" formě. Interpretky se nebojí barokní ani soudobé hudby. Provedou vás napříč žánry přes známá i méně známá Ave Maria, romantické, muzikálové písně až po náročné operní i operetní árie, ale i interpretačně brilantní sólové skladby pro harfu, jakým jsou španělské Flamenco či skladby autora oblíbené filmové hudby Nina Roty.
 
 
Kontakty:
Tel.: +420604321078
m.doubravska@seznam.cz
Tel.: +420607515715

RECITÁLY

MODLITBA V OPEŘE

 

Pěvecký recitál,

kde zazní nejen Ave Maria,

ale i koncertní árie a modlitby z oper

českých i světových hudebních skladatelů ...

 

...doprovázený  klavírem  Jiřího Horčičky

nebo  harfou  Markéty Doubravské...

 

 ...Rudolf Friml, Rudolf Piskáček, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Miroslav Raichl...

...W.A.Mozart, Charles Gounod, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini...

 

 (  možné i ve spolupráci s jinými operními kolegy - mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas)

RETY PLNÉ OPERETY

"koncert nabývá na kráse
s tóny harfy Markéty Doubravské"

aneb  

 Kytice nezapomenutelných melodíí

 

Pěvecký recitál

plný nádherných melodií, písní a árií

z operet, muzikálů i oblíbených oper.

 ..."za doprovodu bravurního klavíristy s brilantní technikou sólového hráče se smyslem pro vlastní invenci. Samotná jeho nespoutanost za nástrojem je zážitkem"...

 

 Věra Poláchová Kavanová  a Jiří Horčička   

 klavírista orchestru Václava Hybše a Karla Vlacha 

... Carmen,  Veselá vdova, Země úsměvů, Paganini, Netopýr, Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Perly panny Serafinky, Rusalka, Traviata, Cats, Porgy a Bess, Rose Marie, My fair lady... a mnoha dalších

 

 

 

 

Rádi vám vytvoříme program podle vašich představ a přání k různým příležitostem i obřadům.