Harfové duo

Již několikrát jsme podpořily svým koncertem Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici. Foto srpen 2016

Harfa *  Markéta  Doubravská
Soprán *  Věra  Poláchová  Kavanová
 
 
Spojení dvou ženských atributů jakými jsou ženský hlas a tóny královské harfy nabízí hudební přednes žánrově bohatého repertoáru v jeho "nejněžnější" formě. Interpretky se nebojí barokní ani soudobé hudby. Provedou vás napříč žánry přes známá i méně známá Ave Maria, romantické, muzikálové písně až po náročné operní i operetní árie, ale i interpretačně brilantní sólové skladby pro harfu, jakým jsou španělské Flamenco či skladby autora oblíbené filmové hudby Nina Roty.
 
 
Kontakty:
Tel.: +420604321078
m.doubravska@seznam.cz
Tel.: +420607515715

 

MODLITBA V OPEŘE

Nejen Ave Maria, ale i překrásné koncertní árie a modlitby z oper českých i světových hudebních skladatelů ...

Klavír Jiří Horčička, 

harfa Markéta Doubravská, 

varhany Boris Joneš, 

G. F. Händel, Ch. W. Gluck, W.A.Mozart, Charles Gounod, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, A. Dvořák, B. Smetana a další 

 

RETY PLNÉ OPERETY

 Kytice nezapomenutelných melodíí 

Pěvecký recitál plný nádherných melodií, písní a árií z operet, muzikálů i oblíbených oper.

 ..."za doprovodu bravurního klavíristy Jiřího Horčičky s brilantní technikou sólového hráče se smyslem pro vlastní invenci. Samotná jeho nespoutanost za nástrojem je zážitkem"... 

 

ADVENTNÍ

VELIKONOČNÍ

SVÁTEČNÍ

Mezi naše časté hosty patří i 

SMYČCOVÉ KVARTETO KONCERTNÍCH MISTRŮ Divadla F.X.Šaldy v Liberci 

Slavnostní i komorní atmosféru přináší jemné tóny houslí, violy a violoncella. 

 

BIBLICKÉ PÍSNĚ 

Cyklus deseti písní Antonína Dvořáka dokončený na Bílou sobotu před 125-ti lety. Každá z písní je perlou na niti z veršů Knihy žalmů Starého zákona. Nejen zpovědí samotného hudebního skladatele, ale hlavně obrazem jeho bohatého duchovního života. 

 

LETĚLA TUDY LABUTĚ 

Cyklus písní hudebního skladatele a pedagoga Miroslava Raichla inspirovaný verši na téma lidové poezie básnířky Anny Achmatovové.. V letošním roce připomínáme jeho nedožité 80.narozeniny. 

Rádi vám vytvoříme program podle vašich představ a přání k různým příležitostem i obřadům.