PLAKÁT KE STAŽENÍ


Čestným hostem koncertu operní pěvec RICHARD NOVÁK

KONCERT k uctění památky paní profesorky Svatavy Šubrtové

 

Čestným hostem koncertu operní pěvec Richard NOVÁK

ZVEME VÁS K ÚČASTI NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI...

SETKÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÁTEL SVATAVY ŠUBRTOVÉ

( viz. níže ) 

Vždy když měla naše paní profesorka své životní jubileum, stalo se u nás v Liberci milou tradicí uspořádat krásný koncert. Dnes už vím, že to vymysleli a začali Petr a Silvie Pálkovi a moc jim za to děkuji :)  Všichni jsme si to užili a radovali se ze společného setkání s některými i po dlouhých letech.

Naposledy jsme s Čeňkem Svobodou, Zuzkou Kubelkovou a dalšími přáteli, stáli u Svataviných domovních dveří s lahvinkou červeného vína, krabičkou z cukrárny a s písní  " V horném konci svíťá..." se dožadovali vstupu jako " TRUVÉŘI "  Svatava nás s otevřenou náručí přivítala. Neskrývala své rozpaky, dojetí, překvapení i štěstí. Nedávala na sobě znát pocity únavy a jako dáma nás pohostila. Všem se se zájmem věnovala.

Rádi bychom jí věnovali krásnou vzpomínku, jak jinak než opět krásným koncertem.

" BUĎTE  SRDEČNĚ  VÍTÁNI "

 

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

Mediálním partnerem koncertu Český rozhlas Liberec

 

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

Mediálním partnerem koncertu Český rozhlas Liberec


 

 Společně s Divadlem F.X.Šaldy v Liberci 

pořádáme v této nádherné historické budově 

k uctění památky a nedožitým 89. narozeninám naší pěvecké pedagožky

Mgr. Svatavy Šubrtové 

*

  28. března 2019  v  19 hodin

*

KONCERT KE DNI UČITELŮ 

s názvem 

 

" LETĚLA TUDY LABUTĚ "

 Čestným hostem koncertu operní pěvec Richard NOVÁK

Na koncertě vystoupí operní sólisté z její pěvecké třídy

Martin Bárta, Rafael Alvarez, Věra Poláchová Kavanová, Karla Sagan Bytnarová, Jana Stehr, Hannah Ester Minutillo, Olga Černá... 

Vokálně instrumentální sdružení ReBelCanto Pardubice, 

 sbory Kvintus, Rosex, Cum Decore

a samozřejmě nesmí chybět

JEŠTĚD a SEVERÁČEK

pod vedením svých sbormistrů. 

Cena vstupenky 200,-Kč 

Již v předprodeji DFXŠ Liberec 

 *


Všechny další informace i připomínky přímo u mě :

VĚRA POLÁCHOVÁ KAVANOVÁ 

sólistka opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci

Email :  vera.kav.polachova@centrum.cz

www.harpeduo.com

Tel. :  604321078 

SVATAVA ŠUBRTOVÁ


 

Se zármutkem oznamujeme, že

19.prosince 2018 nás opustila paní profesorka  

Mgr. Svatava Šubrtová

 

Její pouť začala *28.3.1930 v Ostravě v rodině operního pěvce člena Národního divadla moravskoslezského. Se svým  milovaným otcem pak sdílela svůj hudební talent. Maturovala na tamním gymnáziu. Byla zapálená i pro sport. Hudba však zvítězila a "Svatička", jak bývala svým okolím nazývána, se s hrdostí houževnatě pustila, společně s basistou Richardem Novákem, do studia na brněnské konzervatoři u pěvce Jiřího Wootha. Ten jí otevřel svět italského "bel canta", pěvecké metody, která jí provázela celým životem. Později studovala na Akademii múzických umění v Praze, kde získala magisterský titul a kde i posléze několik let vyučovala.

Začátky své pěvecké kariéry prožila v Národním divadle jako Oněginova Taťána a Verdiho Leonora. Nejen politická situace, ale i zdravotní stav (astma) ji donutily v šedesátých letech opustit scénu. Stále však platila za vynikající pěvkyni. Věnovala se i nadále  profesionálně koncertní činnosti. Účinkovala s předními sólisty Národního divadla Praha – Eduardem Hakenem, Beno Blachutem, Ivo Žídkem, René Tučkem, Vilémem Přibylem, Richardem Novákem a dalšími. Jako koncertní pěvkyně spolupracovala pravidelně s tehdejším Východočeským orchestrem, dnešní Pardubickou komorní filharmonií s dirigentem Liborem Peškem v čele. Často koncertovala v pražském Rudolfinu a natáčela v Českém rozhlase. Později skompletovala pro své přátele a studenty "vlastní medajlonek" CD z koncertních záznamů  svých nejoblíbenějších písní a operních árií za klavírního doprovodu profesora Josefa Picka. Českou hudbu propagovala v Americe, v Německu, v Rusku, na Slovensku. Za svou pěveckou a pedagogickou činnost získala medaili Roku české hudby a medaili Hudební společnosti Antonína Dvořáka.

Stejně intenzivně jako pěvecké dráze se věnovala souběžně pedagogické činnosti, zejména pak na Konzervatoři v Pardubicích, která jí v osmdesátých letech v době svého vzniku přizvala ke spolupráci. 

V roce 1981 se provdala za hudebního skladatele Miroslava Raichla (1930 – 1989). Ten jí dedikoval několik písňových cyklů, např. Modravou mlhou a Letěla tudy labutě, jejichž způsob interpretace svým studentům společně předávali. Dále pak několik sopránových sól ve svých  kantátách. Jejich společné působení na pardubické konzervatoři je spjato především s vokálně-instrumentálním souborem ReBelCanto, které Miroslav Raichl založil a na jehož hlasovou stránku dohlížela. Tento ansámbl záhy dosáhl nesmírné obliby na domácích i evropských pódiích a získal několik vítězství na mezinárodních sborových soutěžích.  

Vychovala mnoho předních operních sólistů, kteří pravidelně získávali přední místa na pěveckých soutěžích. Většina z nich se stala pevnými pilíři českých i evropských hudebních scén. Pílí sobě vlastní vedla své studenty k poctivému přístupu. Učila tak dlouhá léta a své zkušenosti stále znásobovala. Mezi její žáky patří např. sopranistky Jana Stehr, Věra Poláchová Kavanová, Iveta Jiříková, Petra Meisl, Yveta Matyášová, mezzosopranistky Olga Černá, Dagmar Volfová, Hannah Esther Minutillo, Edita Adlerová, Karla Bytnarová, tenoři Tomáš Černý, Rafael Alvarez, Jan Vacík, barytonista Martin Bárta, basista Lukáš Hynek-Krämer a další.

Po smrti Miroslava Raichla se Svatava Šubrtová pod ochrannou rukou svých nejmilejších žáků Silvy a Petra Pálkových přestěhovala do Liberce. Po jejich boku a s temperamentem sobě vlastním se okamžitě zapojila do bohatého hudebního života a předávala své umění přesvědčivě dál. Poskytovala cenné rady mnoha pěveckým sborům jako hlasová pedagožka a působila i nadále jako učitelka zpěvu. Vybudovala i zde svou vlastní pěveckou třídu, ke které se dodnes hlásí nejeden z operních a koncertních pěvců. Její pedagogický potenciál měli možnost zažít i studenti, dnes již dirigenti a sbormistři, jako lektorka se účastnila sborových seminářů. Stala se velmi uznávanou porotkyní pěveckých sólových i sborových soutěží a ještě uznávanější hlasovou poradkyní velkých i malých pěveckých sborů, za což byla oceněna Ministerstvem kultury. 

K 70. výročí narozenin se jí dostalo významného ocenění z USA.

Do vysokého věku žila velmi aktivním životem a své žáky oddaně a obětavě doprovázela na koncerty i představení. I z malých úspěchů se radovala. 

V klidu Domu seniorů Františkov a v laskavé péči svých obětavých přátel Zdeňky a Zdeňka "Zdeňkových" jak jim s úsměvem říkávala, v předvánoční době v tichosti odešla. 

28.3.2019 by paní profesorka oslavila své 89 narozeniny.

 

Věnujme jí tichou vzpomínku.

  

Parte

https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/zemrela-pevkyne-a-pedagozka-svatava-subrtova.html