Mimořádnou událostí se stal " KONCERT k uctění památky pěvkyně a naší pěvecké pedagožky profesorky Svatavy Šubrtové"

 

Kompletní brožuru z koncertu s životopisem a výjimečným zpěvem Svatavy Šubrtové na CD poptávejte přímo u Věry Poláchové. (viz.kontakty)

Vždy když měla naše paní profesorka své životní jubileum, stalo se u nás v Liberci milou tradicí uspořádat krásný koncert. Dnes už vím, že to vymysleli a začali Petr a Silvie Pálkovi a moc jim za to děkuji :) Všichni jsme si to užili a radovali se ze společného setkání s některými i po dlouhých letech. Naposledy jsme s Čeňkem Svobodou, Zuzkou Kubelkovou a dalšími přáteli, stáli u Svataviných domovních dveří s lahvinkou červeného vína, krabičkou z cukrárny a s písní " V horném konci svíťá..." se dožadovali vstupu jako " TRUVÉŘI " Svatava nás s otevřenou náručí přivítala. Neskrývala své rozpaky, dojetí, překvapení i štěstí. Nedávala na sobě znát pocity únavy a jako dáma nás pohostila. Všem se se zájmem věnovala.

Koncert pod záštitou Mgr. Petra TULPY, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

Čestným hostem koncertu byl operní pěvec Richard NOVÁK 

https://operaplus.cz/richard-novak-mistr-pisne/

https://magazin.aktualne.cz/kultura/hudba/operni-pevec-richard-novak-smetanova-litomysl/r~4e2a8fb2575511e7b00f0025900fea04/ 

Mediální partner koncertu Český rozhlas Liberec a Liberecký deník 

Logo Labutě, plakáty i brožuru ke koncertu Martin Taller 

Pamětní vázy sklárna ASTERA Glass Nový Bor 

Fotografie pamětní vázy Milan DRAHOŇOVSKÝ 

Fotografie z koncertu KAREL KAŠÁK

 

Děkuji všem za týmovou spolupráci.

Věra 

 • Věra Poláchová Kavanová

 • ReBelCanto

 • Jana Stehr

 • Martin Bárta

 • Josef Picek

 • Richard Novák

 • Rafael Alvarez

 • Severáček

 • Karla Sagan Bytnarová

 • Věra Poláchová Kavanová

 • Pěvecký sbor Ještěd

 • Hannah Ester Minutillo

https://www.kraj-lbc.cz/letela-tudy-labute-n903077.htm

 

K uctění památky pěvkyně a pěvecké pedagožky Mgr. Svatavy Šubrtové se konal v Divadle F. X. Šaldy v Liberci k jejím nedožitým 89. narozeninám koncert ke Dni učitelů s názvem „Letěla tudy labutě“

„Koncert, na kterém se sešlo tolik významných osobností vážné hudby a kde se podařilo spojit výkony dětských i dospělých umělců, považuji za výborný projev úcty člověku, který v našem regionu ovlivnil svou prací mnoho životů,“ zhodnotil akci náměstek hejtmana Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Svým slovem koncertu požehnala i ředitelka Divadla F.X.Šaldy  Mgr. Jarmila Levko. 

      Večer začal zpěvem samotné paní profesorky Svatavy Šubrtové. Z nahrávky pořízené za doby jejího působení v Pardubicích jakoby s nebe se snášející árií Aidy. Pak už následovala skladba za skladbou. Vystoupily liberecké pěvecké sbory Severáček, Kvintus, Cum Decore, Rosex a Ještěd pod vedením svých sbormistrů. Pozvání přijalo i vokálně instrumentální sdružení ReBelCanto, u jehož zrodu stáli právě manželé Svatava Šubrtová a Miroslav Raichl coby tehdejší profesoři pardubické konzervatoře.

       Svými obdivuhodnými a nádhernými výkony protkali program koncertu i operní sólisté z pěvecké třídy Mgr. Svatavy Šubrtové : Rafael Alvarez, Martin Bárta, Karla Bytnarová, Věra Poláchová Kavanová, Alena Tichá, Hannah Esther Minutillo se Smyčcovým kvartetem koncertních mistrů DFXŠ a hobojovým sólem Zuzany Tipkové a Jana Stehr, kterou na klavír doprovodil  její manžel Alfred Stehr. Celým večerem sólisty provázela brilantní klavírní hra Maxima Biriucova, korepetitora DFXŠ a pedagoga ZUŠ Jabloňová. 

      Velkým zážitkem bylo vystoupení klavíristy Josefa Picka, profesora pardubické konzervatoře, který byl přítomen premiérám a koncertním provedením většiny skladeb našeho profesora Miroslava Raichla a emeritním klavíristou Svatavy Šubrtové, coby pěvkyně. 

      Vrcholem večera bylo neoddiskutovatelně vystoupení operního pěvce Richarda Nováka, který ve svých 87 letech dokázal svým zpěvem strhnout celé publikum k bouřlivým ovacím.

Společným zpěvem středověké básně "Milování bez vídání" v hudební vícehlasé úpravě Miroslava Raichla pak dospěl večer svou nádhernou atmosférou velké zpívající rodiny k završení. Ti, co přišli, času vloženého do koncertu, zamýšleného i jako pietní akt, nelitovali. Všem zbyla na památku, krásná brožura s programem koncertu, životopisem paní profesorky Svatavy Šubrtové, s příjemnými vzpomínkami na ni, včetně nově vytištěného CD s jí interpretovanými písněmi a áriemi. Učinkujícím pak i pamětní váza ze sklářské dílny Astera Glass v Novém Boru. 

      Slovy sbormistryně Aleny Sobotkové : "Všem běžely před očima společné chvíle a zážitky s člověkem, který nám toho tolik předal nejen po stránce pěvecké, ale i lidské. Ti "mladší", kteří neměli tu čest se s paní Šubrtovou setkat a zažít osobně "všechno to slovy těžko sdělitelné", ocenili kromě vynikajících pěveckých výkonů i to zvláštní vnitřní propojení všech lidí, kterým Svatava navždy změnila život a zapsala se do srdcí."

Rádi jsme jí věnovali krásnou vzpomínku, jak jinak než krásným koncertem.

 

Mgr. Svatava Šubrtová

 

Její pouť začala *28.3.1930 v Ostravě v rodině operního pěvce člena Národního divadla moravskoslezského. Se svým  milovaným otcem pak sdílela svůj hudební talent. Maturovala na tamním gymnáziu. Byla zapálená i pro sport. Hudba však zvítězila a "Svatička", jak bývala svým okolím nazývána, se s hrdostí houževnatě pustila, společně s basistou Richardem Novákem, do studia na brněnské konzervatoři u pěvce Jiřího Wootha. Ten jí otevřel svět italského "bel canta", pěvecké metody, která jí provázela celým životem. Později studovala na Akademii múzických umění v Praze, kde získala magisterský titul a kde i posléze několik let vyučovala.

Začátky své pěvecké kariéry prožila v Národním divadle jako Oněginova Taťána a Verdiho Leonora. Nejen politická situace, ale i zdravotní stav (astma) ji donutily v šedesátých letech opustit scénu. Stále však platila za vynikající pěvkyni. Věnovala se i nadále  profesionálně koncertní činnosti. Účinkovala s předními sólisty Národního divadla Praha – Eduardem Hakenem, Beno Blachutem, Ivo Žídkem, René Tučkem, Vilémem Přibylem, Richardem Novákem a dalšími. Jako koncertní pěvkyně spolupracovala pravidelně s tehdejším Východočeským orchestrem, dnešní Pardubickou komorní filharmonií s dirigentem Liborem Peškem v čele. Často koncertovala v pražském Rudolfinu a natáčela v Českém rozhlase. Později skompletovala pro své přátele a studenty "vlastní medailonek" CD z koncertních záznamů  svých nejoblíbenějších písní a operních árií za klavírního doprovodu profesora Josefa Picka. Českou hudbu propagovala v Americe, v Německu, v Rusku, na Slovensku. Za svou pěveckou a pedagogickou činnost získala medaili Roku české hudby a medaili Hudební společnosti Antonína Dvořáka.

Stejně intenzivně jako pěvecké dráze se věnovala souběžně pedagogické činnosti, zejména pak na Konzervatoři v Pardubicích, která ji v osmdesátých letech v době svého vzniku přizvala ke spolupráci. 

V roce 1981 se provdala za hudebního skladatele Miroslava Raichla (1930 – 1989). Ten jí dedikoval několik písňových cyklů, např. Modravou mlhou a Letěla tudy labutě, jejichž způsob interpretace svým studentům společně předávali. Dále pak několik sopránových sól ve svých  kantátách. Jejich společné působení na pardubické konzervatoři je spjato především s vokálně-instrumentálním souborem ReBelCanto, které Miroslav Raichl založil a na jehož hlasovou stránku dohlížela. Tento ansámbl záhy dosáhl nesmírné obliby na domácích i evropských pódiích a získal několik vítězství na mezinárodních sborových soutěžích.  

Vychovala mnoho předních operních sólistů, kteří pravidelně získávali přední místa na pěveckých soutěžích. Většina z nich se stala pevnými pilíři českých i evropských hudebních scén. Pílí sobě vlastní vedla své studenty k poctivému přístupu. Učila tak dlouhá léta a své zkušenosti stále znásobovala. Mezi její žáky patří např. sopranistky Jana Stehr, Věra Poláchová Kavanová, Iveta Jiříková, Petra Meisl, Yveta Matyášová, Petra Veberová, mezzosopranistky Olga Černá, Dagmar Volfová, Hannah Esther Minutillo, Edita Adlerová, Karla Bytnarová, tenoři Tomáš Černý, Rafael Alvarez, Jan Vacík, barytonista Martin Bárta, basista Lukáš Hynek-Krämer a další.

Po smrti Miroslava Raichla se Svatava Šubrtová pod ochrannou rukou svých nejmilejších žáků Silvy a Petra Pálkových přestěhovala do Liberce. Po jejich boku a s temperamentem sobě vlastním se okamžitě zapojila do bohatého hudebního života a předávala své umění přesvědčivě dál. Poskytovala cenné rady mnoha pěveckým sborům jako hlasová pedagožka a působila i nadále jako učitelka zpěvu. Vybudovala i zde svou vlastní pěveckou třídu, ke které se dodnes hlásí nejeden z operních a koncertních pěvců. Její pedagogický potenciál měli možnost zažít i studenti, dnes již dirigenti a sbormistři, jako lektorka se účastnila sborových seminářů. Stala se velmi uznávanou porotkyní pěveckých sólových i sborových soutěží a ještě uznávanější hlasovou poradkyní velkých i malých pěveckých sborů, za což byla oceněna Ministerstvem kultury. 

K 70. výročí narozenin se jí dostalo významného ocenění z USA.

Do vysokého věku žila velmi aktivním životem a své žáky oddaně a obětavě doprovázela na koncerty i představení. I z malých úspěchů se radovala. 

V klidu Domu seniorů Františkov a v laskavé péči svých obětavých přátel Zdeňky a Zdeňka "Zdeňkových", jak jim s úsměvem říkávala, v předvánoční době v tichosti dne +19.12.2018 odešla. 

28.března 2019 by paní profesorka oslavila své 89. narozeniny.

 

Věnujme jí tichou vzpomínku.

  

Parte

https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/zemrela-pevkyne-a-pedagozka-svatava-subrtova.html

Kompletní brožuru z koncertu i s výjimečným CD Svatavy Šubrtové poptejte v pokladně Šaldova divadla

Další informace :

VĚRA POLÁCHOVÁ KAVANOVÁ 

sólistka opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci

Email :  vera.kav.polachova@centrum.cz

www.harpeduo.com

Tel. :  +420 604321078