* PLAYLISTY * NOTY * ODKAZY *

21. led, 2021
 Jednou byla loď, která se vydala na moře
         There once was a ship that  put to sea

A název té lodi byl Billy o 'Tea
     And the name of that ship was the Billy o' Tea

Větry silně foukaly a její luk klesl dolů
       The winds blew hard, her bow dipped down

Foukejte, tyrani chlapci, foukejte (huh)
     Blow, me bully boys, blow (huh)
 
Brzy může Wellerman přijít
      Soon  may the Wellerman come

Aby nám přinesli cukr, čaj a rum
      To bring us sugar and tea and rum

Jednoho dne, když bude jazyk hotový
       One day, when the tonguing' is done

Vezmeme si dovolenou a půjdeme
       We'll  take  our leave and  go...
 
  Nebyla dva týdny od břehu
        She had not been two weeks from shore

Když na ni dolehla pravá velryba
        When down on her a right whale bore

Kapitán zavolal všechny ruce a zaklel
        The captain called all hands and swore

Vzal by tu velrybu do vleku (hm)
        He'd take that whale in tow (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
 
Než loď narazila do vody
Before the boat had hit the water

Velrybí ocas se zvedl a chytil ji
The whale's tail came up and caught her

Všechny ruce stranou, harpunou a bojovaly s ní
All hands to the side, harpooned and fought her

Když se ponořila dolů (huh)
When she dived down below (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
 
Žádná šňůra nebyla přerušena, žádná velryba osvobozena
No line was cut, no whale was freed

Mysl kapitána nebyla na chamtivosti
An' the captain's mind was not on greed

Ale patřil k víru Whalemana
But he belonged to the Whaleman's creed

Vzala tu loď v závěsu (hm)
She took that ship in tow (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
Čtyřicet dní nebo i více (ooh)
For forty days or even more (ooh)

Šňůra se uvolnila a znovu se napnula
The line went slack then tight once more

Všechny lodě byly ztraceny, byly jen čtyři
All boats were lost, there were only four

A přesto ta velryba skutečně šla
And still that whale did go
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
Pokud jsem slyšel, boj stále pokračuje
As far as I've heard, the fight's still on

Šňůra se neřízne a velryba nezmizí
The line's not cut, and the whale's not gone

Wellerman pravidelně telefonuje
The Wellerman makes his regular call

Povzbudit kapitána, posádku a všechny
To encourage the captain, crew and all
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go..
13. pro, 2020
Come, they told me, pa rum pa pum pum
A newborn King to see, pa rum pa pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pa pum pum
To lay before the King, pa rum pa pum pum,
Rum pa pum pum, rum pa pum pum
So to honor Him, pa rum pa pum pum
When we come
 
Pojď, řekli mi, pa ram pam pa pam pam
podívat se na nově narozeného krále pa ram pa pam pam
neseme své nejlepší dárky pa ram pa pam pam
abychom je položili před krále pa ram pa pam pam
ram pa pam pam, ram pa pam pam
a poklonili se Mu tak pa ram pa pam pam
až tam přijdeme
 
Little baby, pa rum pa pum pum
I am a poor boy too, pa rum pa pum pum
I have no gift to bring, pa rum pa pum pum
That’s fit to give our King, pa rum pa pum pum,
Rum pa pum pum, rum pa pum pum
Shall I play for You, pa rum pa pum pum
On my drum
On my drum
 
Děťátko, pa ram pa pam pam
jsem také chudý chlapec pa ram pa pam pam
nemám ,co bych ti přinesl pa ram pa pam pam
Tohle bych mohl našemu Králi dát pa ram pa pam pam
ram pa pam pam, ram pa pam pam
smím Ti zahrát pa ram pa pam pam
na bubínek
 
 
Mary nodded, pa rum pa pum pum
The ox and lamb kept time, pa rum pa pum pum
I played my drum for Him, pa rum pa pum pum
I played my best for Him, pa rum pa pum pum,
Rum pa pum pum, rum pa pum pum
Then He smiled at me, pa rum pa pum pum
Me and my drum
When we come
Me and my drum
 
Marie podřimovala pa ram pa pam pam
vůl a ovce drželi rytmus pa ram pa pam pam
hrál jsem Mu na bubínek pa ram pa pam pam
hrál jsem mu, jak nejlépe jsem dovedl pa ram pa pam pam
ram pa pam pam ram pa pam pam
pak se na mě usmál pa ram pa pam pam
na mě a můj bubínek
když jsme šli
Já a můj bubínek
13. pro, 2020

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi;
matka jež ponocovala, miláčkovi
Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pjeje ti v lásce celý ráj, pozemský lůh.

Dřímej, to žádost matky je, holubičko,
v tobe se duše raduje, ó perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!

Miláčku spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě Boží syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.

30. lis, 2020