* PLAYLISTY * NOTY * ODKAZY *

22. říj, 2020

KOZLÍČKOVO NAUČENÍ https://youtu.be/pdS0nM_B70g

KOCOUR - POLKA  https://youtu.be/cpqpUbHQ8ws 

KOZÍ TANGO  https://youtu.be/azZvETcH7DM 

UČENÁ MOUCHA   https://youtu.be/f0T3h2HwLBQ 

 

JAROSLAV KŘIČKA

(27. srpna 1882, Kelč u Valašského Meziříčí – 23. ledna 1969, Praha)

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/heslo/?id=1111

Český hudební skladatel, dirigent, sbormistr, pedagog a publicista. Často a rád pobýval i na Turnovsku.

Jeho bratr Petr Křička byl známý profesor, překladatel (z francouzštiny a ruštiny) a básník.

Narodili se (bratři) v kantorské rodině venkovského učitele, jak o tom později zpívá ve svém písňovém cyklu "Památník ze staré školy". Dětství prožili na moravském Horácku, v Maršovicích u Nového Města na Moravě (odtud název jeho dříve velmi populárního "Bábinčina maršovského valčíku"). Gymnasium studoval Jaroslav v Německém - dnes Havlíčkově - Brodě, kde na něj zapůsobila tradice havlíčkovského humoru (zhudebnil později Havlíčkovy "Tyrolské elegie" a "Krále Lávru"). Po absolvování pražské konzervatoře (1905) a ročním studiu v Berlíně odejel do Ruska jako učitel na carském hudebním učilišti v Jekatěrinoslavi (dnes Dněpropetrovsk na Ukrajině). Působil tam tři léta (1906-9), založil pravidelné symfonické koncerty, propagoval českou hudbu. Seznámení se s cykly dětských písní M. P. Musorgského ho podnítilo k tvorbě vlastních dětských písní.

Po návratu do Prahy (1909) vedl sbory Vinohradského a Pražského Hlaholu, Filharmonický sbor při České filharmonii. Od roku 1911 vyučoval na konzervatoři. Měl tři syny. V letech 1942 - 44 stál jako rektor v čele ústavu. Za svého dlouholetého, téměř 35-letého pedagogického působení na konzervatoři vychoval řadu hudebních skladatelů. Závěr života strávil v tichém prostředí podhorské krajiny v Červených Dvorcích u Sušice na Šumavě.

Rozsah Křičkova díla je neobyčejně široký ("od pašijí k operetě" podle skladatelova výroku). Jako dirigent byl Křička přesvědčeným ctitelem a propagátorem J.S. Bacha, jehož některé kantáty provedl u nás poprvé. Celoživotně se věnoval tvorbě pro děti.

https://www.televizeseznam.cz/video/krtek/jak-krtek-ke-kalhotkam-prisel-227427   *

KDO MÁ POČERNÚ GALÁNKU  https://youtu.be/0WT2yvnKkDY

ČESKÉ JESLIČKY - Náš pantáto rozmilý  https://youtu.be/KTdwHUibh7Y 

písňové cykly pro dívky :

PRVNÍ TOUHY   https://youtu.be/9HwZQIfQcnA

SLUNEČNÍ PÍSNĚ  https://youtu.be/xyIKqfJHcSc  

SEVERNÍ NOCI    https://youtu.be/G6_0YjKH35Y 

 

17. říj, 2020

POSLECH : KYTICE

https://youtu.be/8Gyp4gBex1s

https://youtu.be/dQh2NWDks6c

https://youtu.be/cXV1QSLyJpA

a jsem si jista, že si vzpomenete i na další Ježkovy písničky...

DAVID A GOLIÁŠ,  ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA,  SVÍTÁ,  KLOBOUK VE KŘOVÍ,  DON JUAN,  STONOŽKA,  TŘI STRÁŽNÍCI,  TMAVOMODRÝ SVĚT...

JAROSLAV  JEŽEK 

Český hudební skladateldirigent, hudební improvizátor, dramaturg a klavírista.  Autor tanečnídivadelní a filmové hudby ale i vážné hudby

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Je%C5%BEek

( * 25. září 1906 Žižkov +1. ledna 1942 New York)

Hudební inspiraci nabral hlavně v jazzu. Jeho nejznámější a zvlášť populární je jeho hudba k divadelním hrám a filmům, která v některých případech téměř zlidověla.

Od dětství trpěl šedým zákalem. Jako dítě navštěvoval hradčanskou školu pro výchovu nevidomých. Prodělal spálu a téměř ohluchl.

V roce 1923 se pokusil složit přijímací zkoušky ze hry na klavír na pražské konzervatoři. Jako klavírista kvůli svému zraku nebyl přijat, ale jeho vlastní skladba a improvizace natolik zaujala, že konzervatoř vystudoval jako hudební skladatel.

Stýkal se i s mnoha mladými umělci té doby např. s E. F. BurianemVítězslavem NezvalemJoe Jenčíkem a především s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, s nimiž pak vytvořil nesmrtelné trio: Ježek skládal hudbu a Werich s Voskovcem k tomu dokládali vtipné inteligentní texty. V lednu 1939 spolu  emigrovali do Spojených států. Ani milovaná Frances, se kterou se Ježek oženil pár dní před smrtí, nedokázala utišit jeho zdravotní neduhy, na konci roku 1941 byl hospitalizován a na Nový rok 1942 zemřel ve věku 35 let. Po válce byla urna převezena do Prahy a dne 5. ledna 1947 uložena v rodinném hrobě na Olšanských hřbitovech.

V Praze je po něm od roku 1990 pojmenována Konzervatoř a Vyšší odborná škola se zaměřením na jazzovou a populární hudbu.

Památník Jaroslava Ježka v Praze – Modrý pokoj - MALÁ EXKURZE

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Jaroslava_Je%C5%BEka_%E2%80%93_Modr%C3%BD_pokoj

 TAK KRÁSNĚ STUDUJTE, HRAJTE, TANCUJTE, ZPÍVEJTE   :P

Vaše P.uč.

 

17. říj, 2020

Tak nejprve opáčko, pregnantní výslovnost :   PEVNĚ, RYTMICKY, ZŘETELNĚ, RAZANTNĚ

Hlásky tvrdé - G  H  CH  K  R  D  T N,
Hlásky měkké - Ž  Š  Č  J  Ď  Ť  Ň,
Hlásky zuboretné - F  V L,
Hlásky retné - M  B  P,  
Sykavky - Z  S  C, 
Nosovky - N  Ň,

 

Na dubu žaludy, na buku bukvice,
na bubnech kedlubny, na klice střevíce,
dvě lodě ve vodě,
kohouti po pouti upadly do proutí

Slimáček si v leže leze,
bosí kos tu klusá v rose,
kus cukru tu Lucka cucá,
za kasárny husar troubí,
že je dobrá husa z trouby.

A to tele u jetele,
jemně tou svou hubou mele
a já směle melu též,
jenže rychlej líp a déle.

 

Každá sloka má svůj rytmus :

1.) "RA-ta-ta... RA-ta-ta"  nebo  "M-ca-ca... M-ca-ca" ( Na du-bu ža-lu-dy, na bu-ku bu-kvi-ce)

jako valčíček ve 3/4 rytmu

2.) "RA-ta-ta-ta... RA-ta-ta-ta..." a "RA-ta, RA-ta, RA-ta, RA-ta" ( Slimáček si v leže leze...)

jako polka ve 4/4 a 2/4 rytmu

Můžete si k tomu tleskat a nebo ťukat či dupat 

Když pochopíte rytmus, hned se vám to bude i lépe říkat.

MALÁ ODMĚNA ZA VYNALOŽENÉ ÚSILÍ : 

 rozezpívání s naší šoumenkou Cheryl Porter : 

https://youtu.be/FrHO69k4bxM   *   Maledivy

 https://youtu.be/1XHXezdnL0A   *   Růžová Boxerka

 

Tak pěkně pracujte, moji zpěváčkové.

Vaše P.uč.