17. říj, 2020

* FONETIKA

Tak nejprve opáčko, pregnantní výslovnost :   PEVNĚ, RYTMICKY, ZŘETELNĚ, RAZANTNĚ

Hlásky tvrdé - G  H  CH  K  R  D  T N,
Hlásky měkké - Ž  Š  Č  J  Ď  Ť  Ň,
Hlásky zuboretné - F  V L,
Hlásky retné - M  B  P,  
Sykavky - Z  S  C, 
Nosovky - N  Ň,

 

Na dubu žaludy, na buku bukvice,
na bubnech kedlubny, na klice střevíce,
dvě lodě ve vodě,
kohouti po pouti upadly do proutí

Slimáček si v leže leze,
bosí kos tu klusá v rose,
kus cukru tu Lucka cucá,
za kasárny husar troubí,
že je dobrá husa z trouby.

A to tele u jetele,
jemně tou svou hubou mele
a já směle melu též,
jenže rychlej líp a déle.

 

Každá sloka má svůj rytmus :

1.) "RA-ta-ta... RA-ta-ta"  nebo  "M-ca-ca... M-ca-ca" ( Na du-bu ža-lu-dy, na bu-ku bu-kvi-ce)

jako valčíček ve 3/4 rytmu

2.) "RA-ta-ta-ta... RA-ta-ta-ta..." a "RA-ta, RA-ta, RA-ta, RA-ta" ( Slimáček si v leže leze...)

jako polka ve 4/4 a 2/4 rytmu

Můžete si k tomu tleskat a nebo ťukat či dupat 

Když pochopíte rytmus, hned se vám to bude i lépe říkat.

MALÁ ODMĚNA ZA VYNALOŽENÉ ÚSILÍ : 

 rozezpívání s naší šoumenkou Cheryl Porter : 

https://youtu.be/FrHO69k4bxM   *   Maledivy

 https://youtu.be/1XHXezdnL0A   *   Růžová Boxerka

 

Tak pěkně pracujte, moji zpěváčkové.

Vaše P.uč.