14. lis, 2020

* LES ANGES *

Kdo se cítí a nebojí se výzvy, může zkusit i francouzský text v prvním řádku.

Určitě vám všem půjde 2.a 3. řádek, který se opakuje pokaždé sloce.

Říkáme tomu :  R E F R É N

Ten refrén je v jazyce latinském. Dnes se již latinsky na školách neučíme, ale stále ji používají vědci, doktoři, lékaři a z části i hudebníci (znáte latinsko - italské hudební názvosloví : názvy intervalů - prima, secunda, tercie..... A tempa např. Allegro, Moderato, Largo..... Atd. Latina je podobná italskému jazyku, protože z ní italština vzešla. Některé výrazy najdete i ve španělském nebo francouzském jazyce. 

ZPĚV * francouzské děti * 

https://youtu.be/Wv3P7Xyxba4

Samostatný klavír * doprovod *  

https://youtu.be/N5R4OND6zuw 

 

1.) 

čteme : Lezánžé dáá nó kampáně Óntántoné lyymne de sjé,

E leko dee nó montáně Redy se šán meelódié :

...Gló oooo, ó oooo, ó oooo, ó ria, in ekselzis deo...

 

Les anges dans nos campagnes Ont entonné l'hymne des cieux,

Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux :

* Gloria in excelsis Deo!  * 

Andělové nad lukami na nebi chvály zpívají a ozvěna zpěv ten známý odnáší z kopců po kraji

...Gloria...

2.) 

Beržé kitéé vó reráte, únýzévů a lér konsér,

E k vo táándré myzéte Fasán retantýr lezér...

...Gloria...

 

Bergers, quittez vos retraites, Unissez-vous à leurs concerts,

Et que vos tendres musettes Fassent retentir les airs 

* Gloria in excelsis Deo! *

 Z chlévů pastýři vyjděte, a k andělům se přidejte, Ať  vaše dudy líbezné rozezní jejich zpěvy ....Gloria...

3.) 

Lezánžé dáá nó kompáně, šántánankór šáántán tužůr

E lekó dee nó montáně, ránvua se dušán damůr...

...Gloria...

 

Les anges dans nos campagnes , Chantent encore, chantenent toujours

Et l'écho de nos montagnes Renvoie ce doux chant d´amour 

* Gloria in excelsis Deo! *

Pastuškové, nám povězte, proč ten jásot z našich hor? A proč zní v Betlémě městě vítězoslavný ten sbor ? 

...Gloria...