13. pro, 2020

CHTÍC, ABY SPAL * SLOKY

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi;
matka jež ponocovala, miláčkovi
Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pjeje ti v lásce celý ráj, pozemský lůh.

Dřímej, to žádost matky je, holubičko,
v tobe se duše raduje, ó perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!

Miláčku spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě Boží syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.