21. led, 2021

WELLERMAN / SLOVA / PŘEKLAD

 Jednou byla loď, která se vydala na moře
         There once was a ship that  put to sea

A název té lodi byl Billy o 'Tea
     And the name of that ship was the Billy o' Tea

Větry silně foukaly a její luk klesl dolů
       The winds blew hard, her bow dipped down

Foukejte, tyrani chlapci, foukejte (huh)
     Blow, me bully boys, blow (huh)
 
Brzy může Wellerman přijít
      Soon  may the Wellerman come

Aby nám přinesli cukr, čaj a rum
      To bring us sugar and tea and rum

Jednoho dne, když bude jazyk hotový
       One day, when the tonguing' is done

Vezmeme si dovolenou a půjdeme
       We'll  take  our leave and  go...
 
  Nebyla dva týdny od břehu
        She had not been two weeks from shore

Když na ni dolehla pravá velryba
        When down on her a right whale bore

Kapitán zavolal všechny ruce a zaklel
        The captain called all hands and swore

Vzal by tu velrybu do vleku (hm)
        He'd take that whale in tow (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
 
Než loď narazila do vody
Before the boat had hit the water

Velrybí ocas se zvedl a chytil ji
The whale's tail came up and caught her

Všechny ruce stranou, harpunou a bojovaly s ní
All hands to the side, harpooned and fought her

Když se ponořila dolů (huh)
When she dived down below (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
 
Žádná šňůra nebyla přerušena, žádná velryba osvobozena
No line was cut, no whale was freed

Mysl kapitána nebyla na chamtivosti
An' the captain's mind was not on greed

Ale patřil k víru Whalemana
But he belonged to the Whaleman's creed

Vzala tu loď v závěsu (hm)
She took that ship in tow (huh)
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
Čtyřicet dní nebo i více (ooh)
For forty days or even more (ooh)

Šňůra se uvolnila a znovu se napnula
The line went slack then tight once more

Všechny lodě byly ztraceny, byly jen čtyři
All boats were lost, there were only four

A přesto ta velryba skutečně šla
And still that whale did go
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go...
Pokud jsem slyšel, boj stále pokračuje
As far as I've heard, the fight's still on

Šňůra se neřízne a velryba nezmizí
The line's not cut, and the whale's not gone

Wellerman pravidelně telefonuje
The Wellerman makes his regular call

Povzbudit kapitána, posádku a všechny
To encourage the captain, crew and all
Soon may the Wellerman come

To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing' is done

We'll  take  our  leave and  go..